MDLK_logo

Warsztaty interpersonalne – rozwój kompetencji społecznych

Kompetencje społeczne często tak oczywiste, że aż nie poświęcamy im większej uwagi. Tymczasem to ich deficyt odpowiada za pojawianie się konfliktów, niską efektywność, brak komunikacji lub niezdrową rywalizację w zespole.

Szkolenia realizowane są metodami interaktywnymi co podnosi ich atrakcyjność i angażuje uczestników do pracy. Przez zabawę kształtują się nowe postawy. Praca z dorosłymi wymaga elementów doświadczania, ponieważ tylko w takich sytuacjach dorośli uczą się, zmieniają swoje przyzwyczajenia.

Co może być przedmiotem warsztatów:

 • Rozwój kompetencji interpersonalnych
 • Integrowanie zespołów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Podnoszenie efektywności i spójności pracowników
 • Budowanie integralności zespołów
 • Systemowe kształcenie kadry kierowniczej

Korzyści:

 • Spójne, świadome, zintegrowane zespoły
 • Dojrzała komunikacja na wielu poziomach firmy
 • Efektywne rozwiązywanie konfliktów i problemów

Masz młodych managerów, którzy potrzebują ćwiczyć się w swojej roli – warsztaty są doskonałym do tego miejscem.

skontaktuj się

Coaching i mentoring

Miarą skuteczności rozwoju są uzyskiwane efekty. Coaching i mentoring jest zindywidualizowanym procesem kształcenia postaw, nowych umiejętności, zmiany stylu funkcjonowania. Wszystko to zawiera się w świadomym dokonywaniu wyborów i przyjmowaniu odpowiedzialności za nie. Coaching jako metoda bazuje na naturalnych mocnych stronach, talentach a zatem czymś co jest nam bliskie i naturalne.

Co może być przedmiotem coachingu lub mentoringu:

 • Relacje w zespole
 • Budowanie efektywnych zespołów
 • Przywództwo
 • Rozwiązywanie problemów i kryzysów
 • Kreatywność
 • Prowadzenie rozmów managerskich
 • Zarządzanie zespołem

Korzyści:

 • Efektywne wsparcie dla managerów
 • Kształtowanie właściwych postaw
 • Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu ludźmi
 • Budowanie świadomego przywództwa

Zastanawiasz się w jaki sposób poradzić się z męczącymi nawykami, natrętnymi myślami i niską efektywnością? Zapraszam Cię do coachingu lub mentoringu.

skontaktuj się

Team coaching

Doświadczenie pokazuje, że sama praca nad umiejętnościami jest niewystarczająca. Brakuje „czegoś więcej”, czyli odpowiedniej postawy. Praca metodą team coachingu pozwala na dotarcie do ukrytych motywacji, blokad i ograniczających przekonań. One utrudniają wprowadzenie zmian i nowego wzorca działania na poziomie umiejętności. Grupy biorące udział w team coachingu uwalniają swoją kreatywność, budują efektywną komunikację, stają się dojrzałym współistniejącym zespołem.

Co może być przedmiotem team coachingu:

 • Kryzys w zespole
 • Połączenie zespołów
 • Nowy przełożony, nowy zespół
 • Konflikty między działowe
 • Tworzenie nowej strategii działania, nowych produktów
 • Poprawa komunikacji pomiędzy zespołami i w zespołach
 • Integracja pracowników

Korzyści:

 • Zespoły znające swoje mocne strony i ograniczenia
 • Dojrzałe, współistniejące zespoły
 • Ukształtowane, odpowiedzialne postawy
 • Sprawniejsza komunikacja
 • Rozwiązane konflikty i problemy

Jeśli Twój zespól potrzebuje nowego spojrzenia na swoje silne strony lub uporać się z blokadami we współpracy to team coaching daje możliwość szukania optymalnych rozwiązań.

skontaktuj się

Diagnoza potencjału osobistego FRIS

FRIS to narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania. Dzięki narzędziu badani mogą odkryć swój naturalny sposób reagowania, komunikowania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY.

Narzędzie nadaje się do diagnozy potencjału osobistego jako punkt wyjścia do budowania świadomości własnych stylów myślenia i działania.

Diagnoza sprawdzi się przy:

 • Szukaniu odpowiednich sukcesorów na stanowiska
 • Badaniu potencjału managerskiego (szkolenia)
 • Budowanie indywidualnych planów rozwojowych
 • Rekrutacji na stanowiska

Korzyści:

 • Świadome działanie na podstawie własnych silnych stron
 • Efektywny dobór członków zespołu (rekrutacja)
 • Wiedza jak inni widzą moje działanie
 • Rozumienie zachowania innych osób
 • Budowanie dojrzałych relacji w zespole

Jak budować zespół? Jakie zasoby mają Twoi podwładni? Dowiedz się jak myśli Twój zespół i wykorzystaj ten potencjał.

skontaktuj się

.

napisz lub zadzwoń

telefon: 503 800 489

Jestem absolwentem Norman Benett Academy, Kontrakt OSH, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pracuję tam gdzie są moi klienci: w fabrykach, wysokich biurowcach, małych biurach. Kiedy przygotowuję się do zajęć szukając pomysłów spędzam czas przy swoim biurku z widokiem na zieleń za oknem.

Prowadzę zajęcia procesowo podążając za grupą oraz potrzebami uczestników. Umiejętnie równoważę potrzeby grupy z celami stawianymi przez Sponsorów projektów. W swojej pracy posługuję się metaforami, pytaniami granicznymi oraz treningiem umiejętności. Preferuję pracę warsztatową bazującą na osobistych zasobach uczestników szkoleń.

Szczerze wierzę w moc osobistej zmiany. Angażując uczestników szkoleń do wspólnej pracy odwołuję się do doświadczeń mentorów i mistrzów z jakimi miałem okazję pracować.

Ważne jest dla mnie autentyczne zaangażowanie w to co robię. W trakcie zajęć pochłania mnie otaczająca rzeczywistość. Daję grupie to co mam najlepsze w tym momencie.

Jestem przekonany, że każdy moment w życiu jest wart tego, aby szukać nowych, ekologicznych, optymalnych dla siebie rozwiązań